DETTE ER VEGA PARTNERS

VEGA Partners skal være kjent for:

  • Personlig service og høy kompetanse
  • Et tjenestetilbud som gjør at vi alltid kan møte kunders behov for støtte på økonomi- og regnskapsområdet
  • En kapasitet som er stor nok selv for meget store kunder

Med 40 ansatte ved fire kontorer, tilknyttede ressurspersoner og en internasjonal partner for bilagsføring og grunnregnskap mv, kan vi leve opp til disse forventningene.

Read More

NYHETER

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert. Endringene er hovedsakelig foranlediget av forslag sendt på høring i oktober 2012. Videre er det gjort tilpasninger som følge av endringer i aksjeloven som ble innført 1. juli 2013.

Read More

Finansdepartementet sender forslag om endringer i merverdiavgiftsloven på høring. Departementet foreslår å forenkle prosessen for å bli frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Read More

For å bidra til bedre rammebetingelser for norsk næringsliv foreslår regjeringen å senke skattesatsen for virksomheter fra 28% til 27%. Det er gledelig, sier adm. dir. Sandra Riise i NARF.

Read More

Fra nyttår omfattes disse og beslektede næringer av krav om å føre lister på hvem som til enhver tid er i arbeid i virksomheten. Svikt i rutinene vil innebære store bøter og fare for skjønnsmessig fastsettelse av inntekt med tilleggsskatt.

Read More

Fjerning av arveavgiften byttes ut med skattemessig kontinuitetsprinsipp. Bruk vår beregningsmodell for å se hvilke effekter dette har for dine kunder.

Read More

Arveavgiften er foreslått fjernet med virkning fra og med 01.01.2014. Det har da avgjørende betydning på hvilket tidspunkt du etter arveavgiftsloven får rådighet over arven eller gaven.

Read More

Som et ledd i en styrking av vårt kontor på Skedsmokorset vil VEGA Partners Lørenskog flytte til nye lokaler i Industriveien på Skedsmokorset, og dermed bli samlokalisert med ALPHA Økonomitjenester.

Read More

Økonomistyring

-

Kunnskap

-

Tillit

TOP